"Yanlışlık" Oyunumuz 24 kasım Cumartesi Profilo Kültür Merkezinde

24 Kasım Cumartesi Saat 20:30

Profilo Kültür Merkezi 
Küçük Salon

Yazan    Albert CAMUS
Çeviren  Ayberk ERKAY
Yöneten  Halil DOĞAN

 
Anne     Ayşe TUNABOYLU
Martha   Güneş EMİR 
Maria    Seda GÜN - Nurdan ALBAMYA İNCE 
Jan      Kemal Okan ÖZKAN 
İhtiyar Uşak Nevzat YILMAZ