Kişi doğdu, öldü, sözü kaldı bak...

KUTLU BİLGİNİN IŞIĞINDA

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib

“ Kişi doğdu, öldü, sözü kaldı bak.

Özü gitti insanın adı kaldı bak.

Ben bu kitapta aklımın erdiği sözleri yazdım.

Eğer dünya istersen onun yolu bu. Eğer ahiret istersen onun yolu da bu.

Dilim söyledi, elim de bunu yazdı. Elim de dilim de fanidir

Ey bunu okuyan canlı bu dünyayı bırakıp toprağa düşünce beni unutma, bana hayır dua et” 

 İslam edebiyatının ilk düşünürlerinden sayılan Yusuf Has Hacib doğumunun bininci yılında “Mutlu bilginin ışığında Kutadgu Biliğ “ adlı tiyatro oyunuyla bir kez daha anılıyor, öğretileri bir kez daha zihinlerde gönüllerde yerediyor.

Yusuf Has Hacib’in 1070 yılında bitirdiği “Kutadgu Biliğ” yani ‘ Kut’a (mutluluğa) eriştiren bilgi anlamına gelen eseri sıradan bir siyasetname devlet yönetim kitabı değildir. İnsanın varoluşunun önemi bu var oluşun nasıl ve neyle yüceltileceğinin yolları gösterilirken kişiyi her iki dünyada mutluluğa eriştirecek olan erdemlerin neler olduğunu anlatır. Bilgi, akıl, zeka, iyilik, adalet kavramlarının önemi vurgulanır. 

İyi bir hükümdarın, vezirin, katibin, haznedarın , aşçıbaşının özellikleri  belirtilirken beyler ile halkın ilişkileri, iyi bir evlilik ve çocuk eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair öğütler verilir.

 “Allah verdi kula iki göz, iki kulak

Biri Dünyaya bakarsa, biri ile ahirete bak

Bilgiyle yaklaş Allah ibadetine

Bilgi ile yapılan ibadetin sevabı binlerce”

“Cahilin ibadetinden, alimin uykusu yeğdir.” diyen Yusuf Has Hacib , bilginin yüceliğini, bilgili olan insanın, iyilik, cömertlik, merhamet, adalet gibi iyi hasletlerle hem bu dünyada yararlı, hem de öte  dünyada Allah mükafatına mazhar olacağını söyler ve bunun yollarını anlatır.

 Yazılmasının üzerinden bin yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen güncelliğinden ve değerinden bir şey yitirmeyen bu eser Yusuf Has Hacib’in erdem hazinesinden yararlanıp yola çıkarak Ayşen İnci tarafından oyunlaştırıldı ve sahneye kondu.

Yusuf Has Hacib’in bu muhteşem öğretilerinin seyirci ile buluşması dileği ve çabası Alesta Yapım ve Novex işbirliği ile gerçekleşti.

Belasagun’ lu Yusuf  ile  ilgili dramatik canlandırma ağırlıklı belgesel çalışmalarımız da  Alesta Yapım olarak devam etmektedir.

Kutlu Bilginin  Işığında (Kutadgu Bilig)

 Oyunlaştıran ve Yöneten: Ayşen İnci

Dekor Tasarım : Burhan Yılmaz

Işık Tasarım: İlhan Orhan

Yapım: Novex

Uygulama Yapım: Alesta Yapım

 Oynayanlar:

Yusuf Has Hacib: Nevzat Yılmaz

Hükümdar:  Özgür Yasin

Odgurmuş:  Erol Yavan

Öğdülmüş:   Orkun Özcan     

Aydoğdu:     Ahmet Erman Çakır

Hükümdar’ın Eşi: Yazgı Yavan                   

Halk:            Özlem Karataş, Erol Yavan, Tarık Duman

Tambur: Orkun Özcan

Ney: Tarık Duman

Bendir:  Ahmet Erman Çakır